Personal Logo, Se-mih

Personal identity for myself.

Uzakdoğu ülkelerinde 5. yüzyıla kadar kaligraflar gerçek sanatçılar olarak anılmış ve resim başlı başına bir sanat olarak kabul edildiğinde de temelini kaligrafiden almıştır.
 
Uzakdoğu kaligrafisinde temel ilke imgelerin kendi içindeki düzeni ve aralarındaki boşlukların dengesidir. Bu kaligrafi sanatının temel unsurlarından esinlenerek latin karakterleri ahenk oluşturan geometrik bir düzenle ve harfleri daha değerli kılan boşluklarla kendi kimliğimi oluşturdum.
Back to Top